Motverka våld med hjälp av Harry Potter

Motverka våld med hjälp av Harry Potter

Våld föder våld och därför är det viktigt att bryta den onda cykel som våldet ofta innebär. Att lära sig hantera sina känslor och frustrationer är bland de värdefullaste verktygen som en Läs mer »

Vad kan vi göra för att stoppa våldet?

Vad kan vi göra för att stoppa våldet?

Det är ingen tvekan om att vi lever i en våldsam värld. Krig, terrordåd och andra våldsamma brott är i princip en del av vardagen. Även Sverige har ändrats radikalt om man Läs mer »

Psykisk ohälsa och våld

Psykisk ohälsa och våld

Det finns flera olika varianter av psykisk ohälsa och de kan också yttra sig på olika sätt. Många som inte mår så bra psykiskt drar sig undan. De vill inte träffa andra Läs mer »

Motverka mobbing i skolan

Motverka mobbing i skolan

Av allt våld som utövas mot barn är en väldigt stor del våld som sker i skolan av mobbande kamrater. Ingen vill tro att deras eget barn är en av mobbarna och Läs mer »

Ideella insatser mot våld

Ideella insatser mot våld

De flesta håller nog med om att våldet i samhället får allt större plats i det offentliga rummet. Det förekommer överallt, på TV, i radio samt i sociala medier. Nyhetssändningarna rapporterar om Läs mer »

 

Motverka våld med hjälp av Harry Potter

Våld föder våld och därför är det viktigt att bryta den onda cykel som våldet ofta innebär. Att lära sig hantera sina känslor och frustrationer är bland de värdefullaste verktygen som en förälder kan ge sitt barn. Det kan göras på många sätt, men i grund och botten handlar det om att ge barnet en trygghet i sig självt och att stärka dess självkänsla.

Många hobbys och fritidsintressen är ett utomordentligt sätt att ge ett barn utlopp för sin fantasi och sina känslor, men är också mycket stärkande för självbilden. Ett specialintresse leder till ökad kunskap och en önskan att veta mer, och gör att barnet har något alldeles eget. Du kan till exempel uppmuntra dess läslust genom inviga det i litteraturens underbara värld, och med Harry Potter saker blir både skolgången och fritiden roligare.

Hur Harry kan hjälpa ditt barn

Förutom att bestå av en enorm fantasivärld finns det en hel del lärdomar att hämta från berättelserna om den lilla trollkarlen. Harry lever under svåra familjeförhållanden men klarar sig tack vara sin personlighet och magi, och blir genom träning en mäktig och skicklig hjälte. Han är snäll men vet att försvara dem som är svaga, och använder sin hjärna och sina talanger för att lyckas. Det finns även andra böcker på det här temat och de är alla bra sätt att visa ett barn hur viktigt det är att odla sin unika personlighet och att lära sig att mobbning alltid är fel och ska motverkas till varje pris.

En vanlig anledning till våldsgärningar är psykisk ohälsa. Personer som mår dåligt kan tappa förmågan att kontrollera sig eller projicera sina problem på andra människor och tyvärr resulterar det inte sällan i våld. Det finns inga garantier i livet men att ge ett barn en trygg uppväxt och odla dess skaparförmåga och intressen är att lägga grundstenen för ett lyckligare och fredligare liv.

Vad kan vi göra för att stoppa våldet?

Det är ingen tvekan om att vi lever i en våldsam värld. Krig, terrordåd och andra våldsamma brott är i princip en del av vardagen. Även Sverige har ändrats radikalt om man jämför med hur samhället såg ut för 20 år sedan.

Många gånger tittar vi på våldet som sker globalt och känner att vi inte kan göra något åt saken. Faktum är dock att vi kan göra mer än vi tror. Men det handlar inte bara om att t.ex. skaffa säkra innerdörrar, utan om betydligt mer än så. Våld kommer från konflikter, vilket innebär att om vi tar bort konflikterna kommer även våldet att försvinna – i alla fall till viss del. Hur tar vi då bort konflikterna? En bra start vore att titta på oss själva.

Hur agerar du när du blir upprörd?

Har du en tendens att bli arg? Hur beter du dig i sådana situationer? Vilken typ av ord och formuleringar använder du? Exempelvis gymnasieelever som hamnar i fysiska konflikter hamnar där för att man talar och beter sig på ett visst sätt. Om man istället väljer att hålla sig lugn, försöka förstå den andra personen och agera mer diplomatiskt minskar man markant risken för att konflikten ska eskalera.

Nu är det givetvis inte så att de flesta av oss, framför allt vuxna, hamnar i fysiska konflikter, men även muntliga konflikter kan ses som en mildare form av våld. Hur känner sig t.ex. en person som blir mobbad på sin arbetsplats? Är inte mobbing en form av våld?

Börja med dig själv

Vi måste förstå att vi har en påverkan på andra människor. Även om de flesta av oss inte är våldsamma kan vi ha andra tendenser som i vissa fall kan göra andra illa till mods. En del har dessutom tendensen att bli jobbiga eller rentav våldsamma när de dricker alkohol eller tar olika droger. Andra kan ha upplevt traumatiska saker tidigare i livet, vilket gör dem mer benägna att utföra våldsdåd.

Därför är det oerhört viktigt att vi tar oss en titt på oss själva. Det är vi skyldiga att göra, inte bara för vår egen skull, utan även för andras. Vi måste våga ta ansvar för våra tendenser, framför allt personer som vet med sig att de kan triggas till fysiskt våld. Om man är beroende av alkohol, olagliga substanser eller t.ex. har vuxit upp i ett hem där våld förekom är det viktigt att söka professionell hjälp. Genom att ta ansvar kan man minska risken för att man själv utför handlingar som man senare ångrar.

Slutord

Att ändra världen kan värka som något omöjligt, men det är det faktiskt inte. Om vi alla tänker till kring vårt eget beteende och är villiga att bli bättre människor kan vi komma långt. Genom att jobba med oss själva tar vi det första steget i rätt riktning!

Psykisk ohälsa och våld

Det finns flera olika varianter av psykisk ohälsa och de kan också yttra sig på olika sätt. Många som inte mår så bra psykiskt drar sig undan. De vill inte träffa andra människor, de klarar inte av att arbeta och de håller allt inom sig. Andra börjar arbeta mer än vad de egentligen klarar av, och vissa yttrar sin ohälsa fysiskt. Det kan till exempel handla om att de börjar bli våldsamma när minsta lilla sak går dem emot. Psykisk ohälsa kan orsakas av en mängd olika saker. Man kan ha gått in i väggen och blivit utbränd, stress kan vara en orsak och även mobbning kan orsaka att man inte mår bra psykiskt. Även händelser i privatlivet kan orsaka svårigheter, någon kan ha avlidit, man kan ha gått igenom en skilsmässa eller något helt annat. Men när den psykiska ohälsan börjar yttra sig i form av våld kan det gå riktigt illa.

När våld utlöser psykisk ohälsa

En person som utsätts för våld drabbas ofta av psykiska besvär. Det kan vara rädsla eller ren panikångest. Man kanske inte vågar gå ut längre, man kan bli mörkrädd och man kan bli rädd för att träffa personer man inte känner. Det kan också kännas otryggt att vara hemma ensam. Många gånger är den person som utsätter andra för våld själv drabbad av psykisk ohälsa och det är just behovet att uttrycka sig via våld som man behöver få stopp på.

Att få hjälp

Hos företaget ljungsjöberg kan man få hjälp om man själv eller någon i ens närhet drabbas av psykisk ohälsa i någon form. Det är viktigt att man kommer ihåg att man inte ska skämmas för att vara drabbad av någon form av psykisk ohälsa. Om man är drabbad kan det också vara klokt att berätta för närstående. De är ofta mer förstående än vad man kan tro, och skulle något hända finns det en grund till varför.

Dömas för brott

Om man agerar med våld på grund av psykisk ohälsa kan man fortfarande dömas för brott. Det kan till en viss del vara mer försvarligt att man agerat på det sätt man gjort men det är fortfarande inte någon ursäkt. Om en person kan visas vara psykiskt sjuk eller oberäknelig kan denne ofta inte dömas till fängelse. Däremot kan sluten rättspsykiatrisk vård tilldömas. Det kan betyda lite olika saker. I de flesta fall är det dock som så att den dömde inte får lämna sin behandling, och många gånger beläggs den dömde med restriktioner. Det kan betyda att denne inte får läsa tidningar, träffa anhöriga eller titta på tv. Tiden för behandling kan variera, och ibland tidsbestäms den inte alls. Dock sker prövningar av den dömdes hälsa hela tiden under vårdperioden. Ofta fungerar den här typen av behandling bra på personer vars psykiska ohälsa yttrar sig genom våldshandlingar.

Motverka mobbing i skolan

Av allt våld som utövas mot barn är en väldigt stor del våld som sker i skolan av mobbande kamrater. Ingen vill tro att deras eget barn är en av mobbarna och därför är det väldigt svårt att komma tillrätta med mobbingen genom att prata med föräldrarna. Väldigt många bland skolpersonalen är också ovilliga att se våldet som utövas på skolgården. Det är obehagligt att ingripa. Det är svårt att få reda på vad som hänt från början till slut. Det ligger i sakens natur att mobbarna men också offret av olika skäl vill dölja vad som hänt. Men för att minska mobbing på skolorna så måste man vara villig att se sanningen i vitögat.

När det blir riktigt tragiskt så kan det gå så långt att ett barn tar livet av sig på grund av mobbingen. Det har hänt och det är så tragiskt. Det måste vara nästan outhärdligt att efteråt fundera på händelseförloppet för dem som blir kvar efter en sådan händelse. Att behöva ta kontakt med en begravningsbyrå i till exempel Malmö är väldigt tungt för vem som helst. Såna hemska saker vill man inte vara med om helt enkelt. Just därför, för att undvika begravningar och sår i själen för livet är det bäst att inte blunda. Det är bättre att se och våga agera och våga vara vuxen nog att agera för en positiv förändring.

Det är inte lätt att motverka mobbing. För föräldrar till barn som mobbas är det väldigt svårt många gånger att få gehör för vad som hänt och få skolan att agera mot mobbingen. Det kan ta tid innan det händer något konkret. Ett sätt för föräldrar att tackla problemet kan vara att på ett vänligt men bestämt sätt prata med de mobbande barnen enskilt en i taget. Fråga dem om de ångrar sig. För det mesta ångrar sig mobbande barn om de konfrontreras med fakta. Då kan man fråga det mobbande barnet om den vill gottgöra vad den gjort. Om barnet har förstått att det den gjort faltiskt skadat någon så vill den säkert också gottgöra detta. Det vill säga få sitt beteende på något sätt ogjort. En gottgörelse kan gå till så att det mobbande barnet får åta sig att alltid försvara det mobbade barnet så fort den är närvarande och kan ingripa. Ibland kan det bli så lyckosamt med gottgörelsen att den mobbade inte längre är mobbad. När mobbarna förmåtts att bryta sitt beteénde för att istället börja försvara och upprätthålla trygghet på skolgården så har alla vunnit på det hela.

Man kan också koppla in en organisation som heter Friends och som har lång erfarenhet av att engagera eleverna själva i att motverka mobbing i skolorna.

Ideella insatser mot våld

De flesta håller nog med om att våldet i samhället får allt större plats i det offentliga rummet. Det förekommer överallt, på TV, i radio samt i sociala medier. Nyhetssändningarna rapporterar om överfall, rån och skjutningar på våra gator och torg. Inbrotten ökar också i allt högre grad, men det finns saker man kan göra för att skydda sig.

Grannsamverkan

Ett exempel på en ideell insats som man kan använda sig av för att öka känslan av trygghet där man bor är att man samlar sina närmaste grannar och samtalar om hur man kan gå tillväga för att bostadsområdet ska kännas säkrare. För att skydda sin bostad mot till exempel inbrott, skadegörelse på egendom och bilar kan man gå samman och starta Grannsamverkan mot brott. Det kan till exempel handla om att man turas om att hålla koll på närområdet och att man rapporterar in all misstänkt verksamhet till polisen.

Inbrottslarm

Man kan naturligtvis också installera ett hemlarm för att öka känslan av trygghet. Verisure har ett stort utbud av olika sorters inbrottslarm beroende på behov och boende. De har en professionell larmcentral som är tillgänglig dygnet runt och som är beredd att snabbt skrida till verket med åtgärder och insatser. Väktarutryckningarna är fria och utöver hemlarmet med SOS kan man välja till kamerabevakning, vattenlarm och brandlarm samt en rad olika tilläggstjänster och produkter.

Nattvandring

Många känner säkert igen nattvandrarna ute på gatorna om kvällarna med sina gula eller röda jackor. Dessa människor ingår i två olika ideella föreningar som arbetar med att öka närvaron av ansvarstagande vuxna i samhället. Föreningarna kallas “Nattvandrare i Sverige” och “Nattvandring.nu”. De som deltar i verksamheten är antigen själva föräldrar eller har ett brinnande intresse för att hjälpa till på olika sätt. Det hela går ut på att olika grupper ser till att befinna sig i områden och miljöer där många ungdomar gärna uppehåller sig till exempel på kvällar, nätter och under speciella händelser som konserter och dylikt. Syftet är att skapa en lugn och trygg miljö och finnas där för unga människor som kan behöva en vuxen som lyssnar. Nattvandrarna tillhör varken poliser eller socialförvaltningen utan arbetar för att på olika sätt samarbeta med och komplettera dessa verksamheter.

BRIS

1971 bildades den ideella föreningen BRIS, Barns Rätt i Samhället, av Berit Hedeby och Gunnel Linde. Bakgrunden till bildandet av organisationen fanns i ett mord på en oskyldig treårig flicka. BRIS finns till för barnens skull och de arbetar aktivt för att finnas där för barn som befinner sig i problematiska situationer av olika slag. Själva verksamheten är fri från både religiös tro och partipolitiska program. Barnkonventionen är ett rättesnöre och en förebild för organisationen som bland annat erbjuder både stödtelefonnummer, mejl. och chattfunktioner för att hjälpa barn som far illa och utsätts för våld av föräldrar, vuxna eller andra barn.

Våld och hot mot svenska bönder

Det är väl inte många som har undgått senaste tidens mediala cirkus om bönder och militanta djurrättsaktivister? Under de tre senaste åren har över 200 brott mot bönder kopplats till djurrättsaktivister och det är en skrämmande utveckling. Många bönder känner sig oroliga för sig själva, sina anhöriga och sina djur. Ett stort antal bönder har blivit mordhotade, deras barn har blivit hotade, djur har släppts ut, störts och stressats.

Det är ju självklart att vi i Sverige vill ha en bra djurhållning och ett bra djurskydd, och det är lika självklart att vi ska få lov att vara både vegetarianer och veganer om vi vill. Eller bönder. Eller vad som helst. Vi har en riktigt bra djurhållning med stränga regler om utevistelse, boxstorlekar, vatten och mat, transporter och skötsel. Vi har folk som kontrollerar att standarden efterlevs och att djuren generellt har det bra. En svensk ko har det väldigt mycket bättre än en fritt levande helig ko i Indien med 10 kilo plast i buken, som sakta svälter ihjäl i svåra plågor. Vi har mått på burstorlekar och även sällskapsdjurens skötsel är reglerad av regler och rekommendationer. Våra djur har det generellt jättebra här.

Trots detta, och trots att det är bönderna som håller Sverige vid liv så utsätts vissa nästan dagligen för kränkningar av olika slag, även misshandel och stölder. De ska orka arbeta för att producera mat till alla oss andra, ha tid och energi för sin egen familj, ta hand om sina djur, uppdatera sig om nya förordningar men även också se sig över axeln hela tiden och känna sig tvingade att sätta upp övervakningskameror på sina tomter. De blir kränkta och uthängda på internet och även via flygblad, posters och klistermärken. De ska glatt orka gå till jobbet med anonyma dödshot riktade mot sig och försöka sova om nätterna medan de lyssnar efter fotsteg och rackartyg på gårdarna.De ska oroa sig för sina egna barn. De ska samtidigt finna sig i att bli kallade för mördare och andra hemska ord samtidigt som de producerar livsmedel till personerna som förtalar dem.

Bönderna är redan väldigt hårt pressade av torka, foderbrist, rekordhöga priser på drivmedel till jordbruksmaskinerna, nerpressade mjölkpriser och konkurrens av billigare kött av sämre kvalitet från utlandet. Här har vi en utsatt yrkesgrupp som behöver stöd för att orka med vardagen. Många småbönder har redan tvingats lägga ner sin verksamhet och söka arbete på annat håll. Vi måste ta det här på allvar och stötta våra duktiga svenska jordbrukare och ta aktivisthotet på allvar innan folk faktiskt skadas så illa att det inte finns någon räddning.

Alla kan faktiskt inte bo och arbeta inne i storstäderna, men många gör det och de har en viktig plats de också. Det finns ett antal före detta bönder som nu har sin nya verksamhet genom Kontorshotell Stockholm, ett smidigt sätt att komma igång som nyetablerad inom ett nytt område. Men vare sig vi vill jobba på kontor eller med kogödsel så måste vi ta hand om våra svenska bönder.

Begreppet antivåld

Antivåld är ett ganska brett begrepp eftersom det kan röra sig om allt från ideologiska infallsvinklar till motstånd mot våld på fotbollsmatcher. Denna artikel skärskådar begreppet genom några utvalda frågeställningar. Med hemsidan ungapped.se kan företag som har antivåld som ett ledord i sin verksamhet förbättra sin marknadsföring.

Vad står antivåld för?

Enligt källan innebär antivåld att man vidtar åtgärder för att komma till bukt med problemen som våld medför. Det kan röra sig om informationskampanjer och demonstrationer. Nämnda riksdagsmannen Anton Abele startade en kampanj mot gatuvåldet efter att ha bevittnat en bekants tragiska död inne i Stockholm City, något som väckte stor uppmärksamhet bland politiker och allmänheten. Uppståndelsen ledde till att han som endast 18 år fick möjlighet att kandidera till riksdagen och sedermera erhålla en ledamotspost i riksdagen. Våldet berör många människor och en stark drivkraft för många politiker är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Polisen har stora resurser att motverka våld. Man kan nästan påstå att de har våldsmonopol eftersom det i vissa lägen krävs våld för att förhindra dödsfall och allvarlig skada. I många fall kan det räcka med att sträcka fram pistolen som polisman för att stabilisera situationen. Om skott avlossas upprättas alltid en intern utredning för att kontrollera om användandet av vapnet var berättigat eller inte. Polisen bevakar ofta platser och områden där stora mängder folk samlas, exempelvis under fotbollsmatcher eller på Stockholms Centralstation. I trängsel är det vanligt att våld uppstår, och risken är förhöjd om alkohol och andra droger är involverade.

Ytterligare en sak som polisen aktivt gör för att motverka våld är att ha så kallade vapenamnestier, där vapen och andra dödliga föremål får lämnas in utan att vederbörande riskerar att bli misstänkt och åtalad för brott. Systembolaget har ett stort ansvar i att förhindra langning till personer under 20 år och sådana som är uppenbart berusade. Alkohol är nämligen en stor riskfaktor, och många ungdomar har råkat illa ut på fyllan. Rån, misshandel och våldtäkter sker ofta mot offer som är märkbart påverkade, man vill därför minimera risken för unga att bli utsatta. Polisens våldsmonopol och Systembolagets alkoholmonopol är alltså vardagliga företeelser som aktivt verkar för antivåld.

Antivåldets historia

Antivåldet har en lång och mycket omväxlande historia bakom sig. Pacifismen har ofta varit utbredd under såväl krigets gång som i mellankrigstider. Våld i krig medför ofta allvarliga och bestående komplikationer och i värsta fall döden. Därför har man inte sett mellan fingrarna när det gäller krigsbrott såsom kemisk krigföring eller tortyr mot meningsmotståndare. Krigsdomstolar har upprättats i många länder och har som mål att skipa rättvisa för de drabbade.

Hippie-eran var också en tid då antivåld förespråkades. Även våld i hemmet och aga fördömdes. Detta är aktuellt än idag då lagar förbjuder allt våld och aga mot barn. Våld sätter inte bara fysiska avtryck utan kan också påverka psykiskt långt efter händelsen. Rättsväsendet och myndigheter har såväl föreskrifter som rutiner för att motverka våld.

Vad kan jag själv göra?

  • Följ lagar och regler för att motverka våld
  • Volontärarbeta på olika stödlinjer eller liknande
  • Håll dina jaktvapen i tryggt förvar

Det verbala våldet

En av det vanligaste formerna att uttrycka våld mot andra är genom det verbala våldet. Man behöver inte använda fysiska slag eller aktioner för att göra illa någon, oavsett om det är en person eller ett djur. Våldet kan helt och hållet pågå genom att enbart bestå av förolämpningar, trakasserier eller andra hot. Denna typ av våldsamhet kallas för psykisk misshandel.

Vad innebär psykisk misshandel och hur går det till?

Ofta talar man om våldet som förs mellan människor och djur fysiskt, exempelvis genom slag, sparkningar eller med hjälp av ett föremål. Men en mycket vanligare variant som ofta förekommer i många hem och som få personer vågar prata om öppet inför andra människor är den psykiska misshandeln.

Kanske förstår inte alla vad psykisk misshandel innebär och tänker att så länge man inte blir slagen så är det ingen fara, för då bli man inte misshandlad. Men det är helt fel! Upplever du att någon i din omgivning använder sig utav härskartekniker för att få dig att se ut som en människa som är mindre värd, allmänt dum i huvudet och/eller spelar mycket på din självkänsla så är det med största sannolikhet en bekräftad psykisk misshandel som du utsätts för.

Vem som helst kan bli utsatt för psykisk misshandel. Det spelar ingen roll om det är ett barn, en kvinna, en man eller ett djur. Den psykiska misshandeln kan se olika ut beroende på vem som utför misshandeln och vad denne person tycker om att spela för kort. Men en sak de har gemensamt är att de alltid använder dina känslor emot dig själv, så du känner dig dum för att du känner och tänker på det sätt som du gör.

Psykisk misshandel i parrelationer

Inte allt för sällan förekommer denna typ av misshandel i samband med destruktiva parrelationer. Ofta är människan som utsätts för misshandeln blind för våldet som pågår och påstår att det inte alls är så farligt som våldet faktiskt är eftersom de känner en sådan stark kärlek för varandra. Detta är exakt vad den typiska misshandlaren vill få offret att tro, då personen som utsätter andra för en misshandel ofta har en god förmåga att kunna manipulera och vrida och vända sanningen hur mycket som helst så att det låter som misshandeln sker på grund av kärlek.

FNVCs nya projekt för att stödja kvinnor som råkar ut för våld

För att stödja alla kvinnor, barn och djur som bli utsatta för det manliga våldet har vi på fnvc valt att använda oss av ett Tryckeri i Stockholm för att printa upp några t-shirts. Detta är för att visa vårt stöd för alla offer som dagligen utsätts för både fysisk och psykisk våld i vårt avlånga land.

Välja att bli vegan för att minska våldet mot djur i världen

Att bli vegan är ett val som allt fler börjar göra. Det är inte lika kontroversiellt som det var förut. I och med att allt fler förstår att vi måste minska vår köttkonsumtion inte bara för miljön utan även för vår hälsa är det plötsligt inte så svårt att fundera över detta val. Man behöver ju heller inte bli helt vegan utan många väljer att bli flexitarian; alltså att man äter vegansk mat några gånger i veckan. Ett steg för mindre köttkonsumtion kommer att göra skillnad. Dessutom är det många som upptäcker hur många fantastiska rätter det finns när det kommer till vegetariska eller veganska rätter. Idag kan man också hitta råvaror som ska imitera kött på olika sätt. Många menar dock att man inte ska hålla på och försöka ersätta kött i rätter utan att istället helt fokusera sig på att skapa vegetariska rätter som i grunden helt skippar kött som inspiration.

Tatuerade in vegan i ansiktet

Den som har valt att gå vägen att bli vegan får ofta frågan varför. Det finns också de som är trötta att behöva förklara att de är vegan. Därför valde en tjej i Storbritannien att tatuera in ordet vegan i ansiktet för att tydligt markera vart hon står. Motiveringen varför det blev just pannan var för att hon verkligen vill visa att hon står för att minska klimatpåverkan och djurens lidande. Hon har dock fått utstå en massa kritik i sociala medier av okända. Även tatueraren har fått motta kritik från flera som kritiserar hur denne kunde tillåta en sån tatuering i ansiktet. Tjejen själv säger att det här väcker ofta många frågor när hon är ute på stan. Frågor såsom om hon verkligen kommer att kunna få ett jobb i framtiden eller inte. Hon tar det dock med ro och säger att hon kan alltid täcka över det med smink i sådana fall. Det går alltid att vara kreativ och hitta ett sätt. Dessutom ska man komma ihåg att samhället är mer accepterande idag för hur olika personer ser ut idag.

Vegan och graviditet?

Påverkar en vegandiet en om man vill ha ett positivt graviditetstest? Faktum är att det förstås inte stämmer. Däremot kan det vara många som därefter undrar hur man ska äta under graviditeten om man är vegan. Hur ska man se till att man får i sig tillräckligt med näring? Faktum är att man kan tala med en barnmorska som kan ge tips och råd på vad man bör äta för att se till att få i sig alla de rätta vitaminerna och liknande. Det kan också vara ett bra tips att införskaffa extra kosttillskott. Ett exempel kan vara att barnmorskan håller koll på järnvärden och föreslår att mamman ska ta extra järntabletter. Ett annat tips är att också variera kosten så att mamman får i sig flera olika sorters proteinkällor. På så vis kan man också få i sig essentiella fetter, mineraler och olika vitaminer. Det är inte så svårt som många kanske tror.

Våld mot barn

Barn är de yngsta och mest sårbara i vårt samhälle. Trots detta hamnar de ofta i situationer där de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. Våldet kan utövas av både vuxna, jämnåriga eller yngre och det finns ingen garanti för att ett barn kommer att slippa utsättas för våld. I flera hem utsätts barn för psykiskt våld i form av till exempel trakasserier. Fysisk våld som slag och liknande kan också förekomma. Ofta är dock inte barnet den enda familjemedlemmen som utsätts.

Barn i våldssituationer

En tråkig nyhet är att våldet mot barn ökar. Allt fler barn skadas fysisk eller psykiskt varje år på grund av att någon eller några utövar våld direkt eller indirekt mot barnet. I skolan kan barnet utsättas för mobbning som kan innehålla såväl psykiska som fysiska former av våld och misshandel. Ett barn som utsätts för våld och som inte snabbt får hjälp kan riskera att själv börja utsätta sin omgivning för våld. Det är därför viktigt att man snabbt agerar om man vet eller misstänker att ett barn behandlas illa eller utsätts för dålig behandling hemma eller i skolan. Att ett barn utsätts för våld i hemmet kan ibland vara svårt att upptäcka, särskilt om barnet är mycket litet.

Ta väl hand om ett barn

Att ta hand om ett barn medför stort ansvar, detta oavsett om det är ens eget barn eller någon annans. Att uppfostra ett barn handlar inte om att trycka ner barnet, eller slå barnet om hen inte gör som det blivit tillsagt. Det handlar istället om att belöna rätt beteende med kanske en leksak. Dessa kan köpas på flera ställen online, till exempel hos Bigbaby. Att utsätta ett barn för våld direkt eller indirekt kommer inte att förbättra barnets förtroende eller göra att barnet lyssnar mer. Det enda som sker är att barnet blir skrämt och kanske börjar agera våldsamt utåt mot andra i sin omgivning. Ju längre barnet utsätts för våld, och ju grövre våldet är, desto större är risken för att barnets beteende förändras dramatiskt.