Skaffa hemmagym och undvik våld

Skaffa hemmagym och undvik våld

Du vill träna och hålla dig i form, samtidigt som du vill hålla dig hemma. Om du inte känner dig säker i området där du bor, vill undvika en person eller om Läs mer »

Sälj guld och flytta

Sälj guld och flytta

Bor du på ett ställe med mycket våld? Lever du i en relation där det förekommer våld eller är dina barn utsatta för mobbning? Det är mycket som påverkar dina möjligheter att Läs mer »

Synliga tecken på våld och misshandel

Synliga tecken på våld och misshandel

Många utsätts för våld utan att berätta det för någon. Det händer ofta med barn eller personer som är fast i ett dåligt förhållande. Om våldet ska upphöra och åtgärder sättas in, Läs mer »

Väktare och ordningsvakter mot våld

Väktare och ordningsvakter mot våld

När hot och våld i samhället ökar är det många företag som anlitar väktarbolag för att hjälpa till med säkerheten. Väktare gör ofta att personalen kan känna sig tryggare. Dessvärre får väktare Läs mer »

Motverka våld med hjälp av Harry Potter

Motverka våld med hjälp av Harry Potter

Våld föder våld och därför är det viktigt att bryta den onda cykel som våldet ofta innebär. Att lära sig hantera sina känslor och frustrationer är bland de värdefullaste verktygen som en Läs mer »

 

Begreppet antivåld

Antivåld är ett ganska brett begrepp eftersom det kan röra sig om allt från ideologiska infallsvinklar till motstånd mot våld på fotbollsmatcher. Denna artikel skärskådar begreppet genom några utvalda frågeställningar. Med hemsidan ungapped.se kan företag som har antivåld som ett ledord i sin verksamhet förbättra sin marknadsföring.

Vad står antivåld för?

Enligt källan innebär antivåld att man vidtar åtgärder för att komma till bukt med problemen som våld medför. Det kan röra sig om informationskampanjer och demonstrationer. Nämnda riksdagsmannen Anton Abele startade en kampanj mot gatuvåldet efter att ha bevittnat en bekants tragiska död inne i Stockholm City, något som väckte stor uppmärksamhet bland politiker och allmänheten. Uppståndelsen ledde till att han som endast 18 år fick möjlighet att kandidera till riksdagen och sedermera erhålla en ledamotspost i riksdagen. Våldet berör många människor och en stark drivkraft för många politiker är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Polisen har stora resurser att motverka våld. Man kan nästan påstå att de har våldsmonopol eftersom det i vissa lägen krävs våld för att förhindra dödsfall och allvarlig skada. I många fall kan det räcka med att sträcka fram pistolen som polisman för att stabilisera situationen. Om skott avlossas upprättas alltid en intern utredning för att kontrollera om användandet av vapnet var berättigat eller inte. Polisen bevakar ofta platser och områden där stora mängder folk samlas, exempelvis under fotbollsmatcher eller på Stockholms Centralstation. I trängsel är det vanligt att våld uppstår, och risken är förhöjd om alkohol och andra droger är involverade.

Ytterligare en sak som polisen aktivt gör för att motverka våld är att ha så kallade vapenamnestier, där vapen och andra dödliga föremål får lämnas in utan att vederbörande riskerar att bli misstänkt och åtalad för brott. Systembolaget har ett stort ansvar i att förhindra langning till personer under 20 år och sådana som är uppenbart berusade. Alkohol är nämligen en stor riskfaktor, och många ungdomar har råkat illa ut på fyllan. Rån, misshandel och våldtäkter sker ofta mot offer som är märkbart påverkade, man vill därför minimera risken för unga att bli utsatta. Polisens våldsmonopol och Systembolagets alkoholmonopol är alltså vardagliga företeelser som aktivt verkar för antivåld.

Antivåldets historia

Antivåldet har en lång och mycket omväxlande historia bakom sig. Pacifismen har ofta varit utbredd under såväl krigets gång som i mellankrigstider. Våld i krig medför ofta allvarliga och bestående komplikationer och i värsta fall döden. Därför har man inte sett mellan fingrarna när det gäller krigsbrott såsom kemisk krigföring eller tortyr mot meningsmotståndare. Krigsdomstolar har upprättats i många länder och har som mål att skipa rättvisa för de drabbade.

Hippie-eran var också en tid då antivåld förespråkades. Även våld i hemmet och aga fördömdes. Detta är aktuellt än idag då lagar förbjuder allt våld och aga mot barn. Våld sätter inte bara fysiska avtryck utan kan också påverka psykiskt långt efter händelsen. Rättsväsendet och myndigheter har såväl föreskrifter som rutiner för att motverka våld.

Vad kan jag själv göra?

  • Följ lagar och regler för att motverka våld
  • Volontärarbeta på olika stödlinjer eller liknande
  • Håll dina jaktvapen i tryggt förvar

Det verbala våldet

En av det vanligaste formerna att uttrycka våld mot andra är genom det verbala våldet. Man behöver inte använda fysiska slag eller aktioner för att göra illa någon, oavsett om det är en person eller ett djur. Våldet kan helt och hållet pågå genom att enbart bestå av förolämpningar, trakasserier eller andra hot. Denna typ av våldsamhet kallas för psykisk misshandel.

Vad innebär psykisk misshandel och hur går det till?

Ofta talar man om våldet som förs mellan människor och djur fysiskt, exempelvis genom slag, sparkningar eller med hjälp av ett föremål. Men en mycket vanligare variant som ofta förekommer i många hem och som få personer vågar prata om öppet inför andra människor är den psykiska misshandeln.

Kanske förstår inte alla vad psykisk misshandel innebär och tänker att så länge man inte blir slagen så är det ingen fara, för då bli man inte misshandlad. Men det är helt fel! Upplever du att någon i din omgivning använder sig utav härskartekniker för att få dig att se ut som en människa som är mindre värd, allmänt dum i huvudet och/eller spelar mycket på din självkänsla så är det med största sannolikhet en bekräftad psykisk misshandel som du utsätts för.

Vem som helst kan bli utsatt för psykisk misshandel. Det spelar ingen roll om det är ett barn, en kvinna, en man eller ett djur. Den psykiska misshandeln kan se olika ut beroende på vem som utför misshandeln och vad denne person tycker om att spela för kort. Men en sak de har gemensamt är att de alltid använder dina känslor emot dig själv, så du känner dig dum för att du känner och tänker på det sätt som du gör.

Psykisk misshandel i parrelationer

Inte allt för sällan förekommer denna typ av misshandel i samband med destruktiva parrelationer. Ofta är människan som utsätts för misshandeln blind för våldet som pågår och påstår att det inte alls är så farligt som våldet faktiskt är eftersom de känner en sådan stark kärlek för varandra. Detta är exakt vad den typiska misshandlaren vill få offret att tro, då personen som utsätter andra för en misshandel ofta har en god förmåga att kunna manipulera och vrida och vända sanningen hur mycket som helst så att det låter som misshandeln sker på grund av kärlek.

FNVCs nya projekt för att stödja kvinnor som råkar ut för våld

För att stödja alla kvinnor, barn och djur som bli utsatta för det manliga våldet har vi på fnvc valt att använda oss av ett Tryckeri i Stockholm för att printa upp några t-shirts. Detta är för att visa vårt stöd för alla offer som dagligen utsätts för både fysisk och psykisk våld i vårt avlånga land.

Välja att bli vegan för att minska våldet mot djur i världen

Att bli vegan är ett val som allt fler börjar göra. Det är inte lika kontroversiellt som det var förut. I och med att allt fler förstår att vi måste minska vår köttkonsumtion inte bara för miljön utan även för vår hälsa är det plötsligt inte så svårt att fundera över detta val. Man behöver ju heller inte bli helt vegan utan många väljer att bli flexitarian; alltså att man äter vegansk mat några gånger i veckan. Ett steg för mindre köttkonsumtion kommer att göra skillnad. Dessutom är det många som upptäcker hur många fantastiska rätter det finns när det kommer till vegetariska eller veganska rätter. Idag kan man också hitta råvaror som ska imitera kött på olika sätt. Många menar dock att man inte ska hålla på och försöka ersätta kött i rätter utan att istället helt fokusera sig på att skapa vegetariska rätter som i grunden helt skippar kött som inspiration.

Tatuerade in vegan i ansiktet

Den som har valt att gå vägen att bli vegan får ofta frågan varför. Det finns också de som är trötta att behöva förklara att de är vegan. Därför valde en tjej i Storbritannien att tatuera in ordet vegan i ansiktet för att tydligt markera vart hon står. Motiveringen varför det blev just pannan var för att hon verkligen vill visa att hon står för att minska klimatpåverkan och djurens lidande. Hon har dock fått utstå en massa kritik i sociala medier av okända. Även tatueraren har fått motta kritik från flera som kritiserar hur denne kunde tillåta en sån tatuering i ansiktet. Tjejen själv säger att det här väcker ofta många frågor när hon är ute på stan. Frågor såsom om hon verkligen kommer att kunna få ett jobb i framtiden eller inte. Hon tar det dock med ro och säger att hon kan alltid täcka över det med smink i sådana fall. Det går alltid att vara kreativ och hitta ett sätt. Dessutom ska man komma ihåg att samhället är mer accepterande idag för hur olika personer ser ut idag.

Vegan och graviditet?

Påverkar en vegandiet en om man vill ha ett positivt graviditetstest? Faktum är att det förstås inte stämmer. Däremot kan det vara många som därefter undrar hur man ska äta under graviditeten om man är vegan. Hur ska man se till att man får i sig tillräckligt med näring? Faktum är att man kan tala med en barnmorska som kan ge tips och råd på vad man bör äta för att se till att få i sig alla de rätta vitaminerna och liknande. Det kan också vara ett bra tips att införskaffa extra kosttillskott. Ett exempel kan vara att barnmorskan håller koll på järnvärden och föreslår att mamman ska ta extra järntabletter. Ett annat tips är att också variera kosten så att mamman får i sig flera olika sorters proteinkällor. På så vis kan man också få i sig essentiella fetter, mineraler och olika vitaminer. Det är inte så svårt som många kanske tror.

Våld mot barn

Barn är de yngsta och mest sårbara i vårt samhälle. Trots detta hamnar de ofta i situationer där de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. Våldet kan utövas av både vuxna, jämnåriga eller yngre och det finns ingen garanti för att ett barn kommer att slippa utsättas för våld. I flera hem utsätts barn för psykiskt våld i form av till exempel trakasserier. Fysisk våld som slag och liknande kan också förekomma. Ofta är dock inte barnet den enda familjemedlemmen som utsätts.

Barn i våldssituationer

En tråkig nyhet är att våldet mot barn ökar. Allt fler barn skadas fysisk eller psykiskt varje år på grund av att någon eller några utövar våld direkt eller indirekt mot barnet. I skolan kan barnet utsättas för mobbning som kan innehålla såväl psykiska som fysiska former av våld och misshandel. Ett barn som utsätts för våld och som inte snabbt får hjälp kan riskera att själv börja utsätta sin omgivning för våld. Det är därför viktigt att man snabbt agerar om man vet eller misstänker att ett barn behandlas illa eller utsätts för dålig behandling hemma eller i skolan. Att ett barn utsätts för våld i hemmet kan ibland vara svårt att upptäcka, särskilt om barnet är mycket litet.

Ta väl hand om ett barn

Att ta hand om ett barn medför stort ansvar, detta oavsett om det är ens eget barn eller någon annans. Att uppfostra ett barn handlar inte om att trycka ner barnet, eller slå barnet om hen inte gör som det blivit tillsagt. Det handlar istället om att belöna rätt beteende med kanske en leksak. Dessa kan köpas på flera ställen online, till exempel hos Bigbaby. Att utsätta ett barn för våld direkt eller indirekt kommer inte att förbättra barnets förtroende eller göra att barnet lyssnar mer. Det enda som sker är att barnet blir skrämt och kanske börjar agera våldsamt utåt mot andra i sin omgivning. Ju längre barnet utsätts för våld, och ju grövre våldet är, desto större är risken för att barnets beteende förändras dramatiskt.

Att bekämpa terrorism

Terrorism är en handling där en gärningsman attackerar personer för att ingjuta skräck i ett samhälle. I den moderna eran så dök terrorism upp på nyheterna i västvärlden den elfte september 2001 då flera koordinerade attacker skedde mot utvalda mål i USA. Sedan dess har det följts av flera attacker i Storbritannien, Norge, Sverige, Frankrike, Spanien och Belgien för att nämna några exempel. Det är urskiljningslöst våld som har chockat många och väckt frågor om hur samhällen ska skydda sig mot dessa typer av handlingar. Det är svårt eftersom terroristen attackerar ofta mjuka mål.

Stockholm står upp för varandra

Sverige har blivit attackerat två gånger i modern tid. Det skedde båda gångerna i huvudstaden. Men staden har rest sig stolt upp för att visa att de inte viker sig för terroristerna. Stockholmarna visar kärlek på Sergels torg genom ett vackert blomhav, dikter och att sluta upp gemensamt för kärleken och tron på samhörighet. Det här är något som har berört många i Sverige som är så tacksamma över att se hur Sverige reagerar på ett vackert sätt. Ett sätt som faktiskt skulle irritera den typiske terroristen som önskar se att samhället polariseras istället. Sverige har visat att de vet vad terroristen vill och att det finns andra sätt att leva på.

Gå vidare tillsammans

Att behöva titta i en begravningsbyråguide för personliga begravningar är en sorglig upplevelse eftersom omständigheterna har föregåtts av att man har förlorat någon anhörig. En begravning blir familjen, vännerna och anhörigas sista chans att tillsammans vårda ett minne av en vacker person innan de alla måste gå vidare med sina liv. För det är så det är, och så det måste gå till. Efter den senaste attacken i Stockholm så måste vi göra så som kronprinsessan svarade på frågan hur man går vidare efter detta som hänt: “tillsammans”. Det är ett vackert och koncist svar som räckte för stunder som detta.

Gå en kurs i självförsvar

Även om man inte tycker om att använda våld mot andra kan det hända att man själv blir utsatt för våld. Då kan det vara till stor hjälp att ha gått en kurs i självförsvar, så att man vet hur man bäst kan parera anfallarens attacker, och kan fly därifrån så fort som möjligt. Om man kan rätt tekniker behöver man nämligen inte använda sig av mycket våld för att rädda sig – det kan räcka med att trycka in pekfingret på rätt ställe, eller att slå någon med en örfil med kupad hand över örat. En annan vanlig självförsvarteknik, om anfallaren är en man, är att satsa på att få in ett slag eller en spark på en mans mest känsliga område, nämligen i grenen. Att bli slagen i grenen gör både rejält ont och kan orsaka skador. Om man själv blivit utsatt för liknande våld kan det därför vara en bra idé att uppsöka en läkare som är specialiserad på exempelvis urologi. Det hittar du bland annat på Sergelcity.se.

För att man ska lära sig alla dessa tekniker måste man dock som sagt gå rätt kurs. En bra kurs i självförsvar bör till exempel inte bara gå igenom praktiska slag och försvarstekniker (även om det självklart är den största delen av kursen) utan också teori kring nödvärnslagen och vad man faktiskt kan göra utan att det får konsekvenser för en själv. På vissa kurser behandlar man också förebyggande tekniker, det vill säga vad man kan göra för att undvika att bli attackerad i första taget. Vissa kursinstruktörer menar att det bland annat handlar om att röra sig självsäkert och med självförtroende – något som naturligtvis är lättare att göra efter att man har gått en kurs i självförsvar och vet hur man ska hantera en potentiell anfallare.

Antivåld viktigt i ett våldsammare samhälle

Antivåld handlar om att sätta fokus på beteenden som är fel och som får stora konsekvenser för en själv och andra. Det handlar inte bara om fysiskt våld utan även psykiskt våld eller sexuellt våld. Det här är något som Stockholms stad nu har satsat fyra miljoner kronor på att sätta på schemat runt om i skolor. Detta sker efter att ett mentorprogram i Botkyrka har vänt en situation med mycket våld till att istället bli mer inkluderande för alla. Det är studenter som blir mentorer och därigenom kan påverka sina medstudenter.

Elever undervisar elever

Varannan vecka har niorna antivåld som skolämne och då är det elever som föreläser andra elever om våld, värdegrunder, genus och mänskliga rättigheter. Det är socialtjänsten som har utbildat några elever som blir mentorer. Det harnämligen visat sig att eleverna har lättare att ta till sig ämnen som rör våld när det kommer från någon jämnårig. På så vis har det skett en attitydförändring bland eleverna som de tar med sig även utanför skoltid. Många har slutat använda våld och tänker på vad deras handlingar kan få för konsekvenser för dem själva och andra. Många av

Teacher helping kids with computers in elementary school

eleverna menar att de har blivit bättre medmänniskor.

Både hem och skola ska vara tryggt

Det handlar även om att ändra våldsnormen i hemmen bakom stängda dörrar. Därför är arbetet långt ifrån färdigt menar en rektor vars skola har antivåld på schemat. Våld på ansikte och tänder kan riskera att man behöver uppsöka tandläkare i Stockholm som arbetar med fasader om man har fått skador på sina tänder. Skolan ska vara en trygg plats och därför vill Stockholms stad att det här ska utökas till alla skolor i länet. De första skolorna som fått antivåld på schemat är de skolor som idag har problem med för mycket våld. Sedan är planen att även socialtjänst, räddningstjänst och polis också blir en del av det.

Polisen väljer en ny väg  

Under det senaste året har det varit mycket prat om polisbrutalitet och övervåld, inte minst från USA. Ett land med lång historia av våld och konflikter mellan folkgrupper och auktoriteter. Men hur ser det ut i Sverige?

Under de senaste åren har våldet och framförallt det dödliga våldet hos svenska polisen ökat. För cirka 15 år sedan så låg antalet dödande skjutningar runt en per år. Men bara under 2012 hade den siffran fyrdubblats. Användningen av dödliga vapen skiljer sig väldigt mycket mellan länder och Sverige ligger faktiskt bra till i statistiken i jämförelse med omvärlden. Något man kan se på denna karta som utvecklats av brasilianska Igarapé Institute över mord statistik. Med det är utvecklingen som oroar många. Ett skäl som vi kan se är att länder som till exempel ligger under oss i statistiken har en annan användning av skjutvapen i tjänst. Ta till exempel Norge där polis som sysslar med ordningsverksamhet inte bär skjutvapen, något polisen i Sverige gör. Om man jämför med det land som ofta toppar listorna över polisvåld i världen, USA, så ser man tydligt att det finns en sammankoppling mellan antalet vapen i tjänst och antalet dödsskjutningar.

Men polisen i Sverige vill nu ta en ny riktning och bromsa denna negativa utveckling. Polisen har nu börjaHandcuffed by a policemant med en ny typ av träning för att förbereda poliser i tjänst för oväntade situationer. Ofta handlar det endast om att kunna förstå och analysera en situation så fort som möjligt för att tidigt kunna förhindra att det eskalerar. Däremot så finns fortfarande tron om att bära vapen som polis är behövligt även om polisens egna utvärderingar till om med nyligen pekade på att antalet döda de senaste åren har mer än fördubblats. Istället ska man titta på polisens arbete i andra länder och på så sätt försöka förbättra sin verksamhet.

Något som också oroar många är andelen poliser som frias i domstol efter att ha åtalats för våld i tjänst. Nya studier visar nu att mer än hälften av de poliser som åtalas har friats och hela 98,4 procent av fallen läggs också ned innan de kommer till åtal. I många andra mål, när polis blir åtalad så blir det fällande domar i omkring fyra av fem fall. En förklaring är att den idé som många har om polisens skyldighet eller ibland rätt att använda våld kan vara lite väl mild.

En fredskämpe som inspirerade en hel värld

Mohandas Karamchand “Mahatma” Gandhi föddes den andra oktober 1869 och dog vid 78 års ålder år 1948. Gandhi var en Indisk advokat, andlig ledare och politiker men var mest känd för att vara ledare över Indiens självständighetsrörelse. Hans arbete med att inspirera andra hjälpte även landet till självständighet från Brittiska imperiet 1947.

Gandhi är grundaren bakom filosofin Satyagraha som betyder Sanningens väg på Sanskrit. En filosofi som bygger helt på ickevåld. Något han praktiserade och inspirerade med under kampen för självständighet i Indien och som senare spred sig som praktik över hela världen. Gandhi menade att allt våld var ont och inte kunde rättfärdigas. Kritiken riktades mot både engelsmän som indier.

Gandhi använde icke-våld i alla situationer. Han levde ett enkelt liv. Sydde sina egna kläder, levde på en vegetarisk kost och var i stor sett självförsörjande.

En av dom mest kända aktionerna som Gandhi genomförde under sitt liv var Saltkampanjen. Detta gick ut på att marschera från Ahmedabad till Dandi. En vandring som var 40 mil lång och engagerade tusentals som anslöt sig under marschens gång. Hela vandringen gjordes i grunden för att Gandhi själv skulle kunna bryta m1200px-gandhi_boer_warot den omtalade saltlagen och bryta eget salt när han kommit fram till Dandi och den indiska östkusten. Britterna hade tidigare under 1800-talet infört ett saltmonopol och för att gynna sin egen handel gjort det olagligt att själv utvinna salt på östkusten. Något som drabbade många fattiga och redan innan Gandhis tid hade skapat stora protester. Innan han påbörjade sin vandring hade Gandhi skrivit ett brev till vicekungen Lord Irwin och varnat om hans planer att bryta mot lagen om det inte skulle ske någon förändring. Men eftersom ingen förändring kom så påbörjades marschen den 12 mars 1930. Något som idag ses som en av de mest framgångsrika försöken i att rubba det brittiska styret.

Ett år efter att Indien förklarats självständigt så mördades Gandhi. Han var på väg till ett bönemöte i New Delhi och skötts till döds under en av sina offentliga promenader. Han mördades av hindunationalisten Nathuram Godse. Gandhi ansågs av den nationalistiska gruppen Hindu Mahasabha att ha försvagat Indien genom de betalningar till Pakistan han insisterat på att genomföra. Gandhis aska skickades runt i Indien för minnesgudstjänster och majoriteten jordfästes senare vid Sangam i Allahabad den 12 februari 1948 men många gömdes också undan och försvann.

Svensk vapenexport  

Historiskt sett så har den Svenska vapenexporten alltid varit grundad i vår svenska neutralitetspolitik. Vi har länge framstått som en fredlig nation och behållit möjligheten att förklara oss neutrala om en konflikt skulle uppkomma. På så sätt har vi varit tvungna att ha en stark industri för att kunna producera allt krigsmateriel som Sverige behöver för att fortsätta vara alliansfritt och kunna vara oberoende från andra stater. Så för att kunna finansiera denna politik ansågs det nödvändig att också exportera till andra för att hålla ned våra egna kostnader.

Dom senaste åren har man kunnat se svenska vapen i konfliktområden som Pakistan, Colombia, Burma, Irak, Somalia och Afghanistan. Men ett av problemen med export av vapen är att det är omöjligt att hålla koll på vart dom hamnar i slutändan. Eftersom vapensmuggling står för en stor del av dagens svarta marknad så hamnar tyvärr mycket av vapnen där. Burmas armé har använt svenska granatgevär sedan 2012 även om det strider mot EU:s vapenembargo och för inte många år sen släpptes en video där en man förknippad med Al-Qaeda avlossar ett svenskt raketgevär. Sverige exporterar iArms trafficking nulägen även vapen till 26 länder som är diktaturer, anses ofria eller bryter mot mänskliga rättighets enligt den oberoende organisationen Freedom house. Vilket är över en tredjedel av den totala exporten. Vilket i slutändan betyder att Sverige som land blir en del av förtrycket och gör det svårare att senare kritisera kränkningar mot befolkning eller folkgrupper. En opinionsundersökning från Svenska Freds och Demoskop gjord 2009 visade att hela 92 procent av den svenska befolkningen inte vill att Sverige skulle exportera till länder som kränker de mänskliga rättigheterna och en klar majoritet ville avveckla vapenexporten helt och hållet.

Från 2001 till 2011 så nästan fördubblades Svensk vapenexport. Idag är vi en av dom största vapen och försvarsexportörer i världen i förhållande till BNP. Saab AB står för nästan hälften av Sveriges totala export av vapen. Större delen av krigsmaterielexporten är för strid.

Men vad räknas som vapenexport?

Inom EU så finns det bestämmelser över vad som går under kategorin vapenexport. Till stor del det som vi tar som föregivet som krigsmateriel. Till exempel granater och gevär. Men även annan utrustning så som radarutrustning och bandvagnar hamnar även under samma kategori. Krigsmateriel kan också innebära tjänster, mjukvara och övriga komponenter för licenstillverkning.