Motverka mobbing i skolan

Av allt våld som utövas mot barn är en väldigt stor del våld som sker i skolan av mobbande kamrater. Ingen vill tro att deras eget barn är en av mobbarna och därför är det väldigt svårt att komma tillrätta med mobbingen genom att prata med föräldrarna. Väldigt många bland skolpersonalen är också ovilliga att se våldet som utövas på skolgården. Det är obehagligt att ingripa. Det är svårt att få reda på vad som hänt från början till slut. Det ligger i sakens natur att mobbarna men också offret av olika skäl vill dölja vad som hänt. Men för att minska mobbing på skolorna så måste man vara villig att se sanningen i vitögat.

När det blir riktigt tragiskt så kan det gå så långt att ett barn tar livet av sig på grund av mobbingen. Det har hänt och det är så tragiskt. Det måste vara nästan outhärdligt att efteråt fundera på händelseförloppet för dem som blir kvar efter en sådan händelse. Att behöva ta kontakt med en begravningsbyrå i till exempel Malmö är väldigt tungt för vem som helst. Såna hemska saker vill man inte vara med om helt enkelt. Just därför, för att undvika begravningar och sår i själen för livet är det bäst att inte blunda. Det är bättre att se och våga agera och våga vara vuxen nog att agera för en positiv förändring.

Det är inte lätt att motverka mobbing. För föräldrar till barn som mobbas är det väldigt svårt många gånger att få gehör för vad som hänt och få skolan att agera mot mobbingen. Det kan ta tid innan det händer något konkret. Ett sätt för föräldrar att tackla problemet kan vara att på ett vänligt men bestämt sätt prata med de mobbande barnen enskilt en i taget. Fråga dem om de ångrar sig. För det mesta ångrar sig mobbande barn om de konfrontreras med fakta. Då kan man fråga det mobbande barnet om den vill gottgöra vad den gjort. Om barnet har förstått att det den gjort faltiskt skadat någon så vill den säkert också gottgöra detta. Det vill säga få sitt beteende på något sätt ogjort. En gottgörelse kan gå till så att det mobbande barnet får åta sig att alltid försvara det mobbade barnet så fort den är närvarande och kan ingripa. Ibland kan det bli så lyckosamt med gottgörelsen att den mobbade inte längre är mobbad. När mobbarna förmåtts att bryta sitt beteénde för att istället börja försvara och upprätthålla trygghet på skolgården så har alla vunnit på det hela.

Man kan också koppla in en organisation som heter Friends och som har lång erfarenhet av att engagera eleverna själva i att motverka mobbing i skolorna.