Motverka våld med hjälp av Harry Potter

Våld föder våld och därför är det viktigt att bryta den onda cykel som våldet ofta innebär. Att lära sig hantera sina känslor och frustrationer är bland de värdefullaste verktygen som en förälder kan ge sitt barn. Det kan göras på många sätt, men i grund och botten handlar det om att ge barnet en trygghet i sig självt och att stärka dess självkänsla.

Många hobbys och fritidsintressen är ett utomordentligt sätt att ge ett barn utlopp för sin fantasi och sina känslor, men är också mycket stärkande för självbilden. Ett specialintresse leder till ökad kunskap och en önskan att veta mer, och gör att barnet har något alldeles eget. Du kan till exempel uppmuntra dess läslust genom inviga det i litteraturens underbara värld, och med Harry Potter saker blir både skolgången och fritiden roligare.

Hur Harry kan hjälpa ditt barn

Förutom att bestå av en enorm fantasivärld finns det en hel del lärdomar att hämta från berättelserna om den lilla trollkarlen. Harry lever under svåra familjeförhållanden men klarar sig tack vara sin personlighet och magi, och blir genom träning en mäktig och skicklig hjälte. Han är snäll men vet att försvara dem som är svaga, och använder sin hjärna och sina talanger för att lyckas. Det finns även andra böcker på det här temat och de är alla bra sätt att visa ett barn hur viktigt det är att odla sin unika personlighet och att lära sig att mobbning alltid är fel och ska motverkas till varje pris.

En vanlig anledning till våldsgärningar är psykisk ohälsa. Personer som mår dåligt kan tappa förmågan att kontrollera sig eller projicera sina problem på andra människor och tyvärr resulterar det inte sällan i våld. Det finns inga garantier i livet men att ge ett barn en trygg uppväxt och odla dess skaparförmåga och intressen är att lägga grundstenen för ett lyckligare och fredligare liv.