Väktare och ordningsvakter mot våld

När hot och våld i samhället ökar är det många företag som anlitar väktarbolag för att hjälpa till med säkerheten. Väktare gör ofta att personalen kan känna sig tryggare. Dessvärre får väktare och ordningsvakter själva ta emot mycket hot och våld när de utför sitt arbete.

Väktare mer våldsutsatta än genomsnittet

Yrkesgrupper som är i kontakt med bland annat missbrukare och grova brottslingar löper naturligt en högre risk att bli hotade eller attackerade. Det är den stora anledningen till att väktare och ordningsvakter är så hårt drabbade. De måste utföra avhysningar och gripanden och då är det inte ovanligt att något allvarligt inträffar. Den som har en vanlig kontorstjänst är betydligt mindre utsatt. I samhället i stort är poliser, väktare och kriminalvårdare några av de allra mest utsatta. Dock är många andra yrkesgrupper på uppgång, bland annat undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

Förebyggande arbete mot våld och hot

Vad som ofta lyfts fram är att samhället måste bli bättre på att arbeta förebyggande, inte minst med utsatta samhällsgrupper och så kallade utsatta områden. Några konkreta åtgärder är att sätta in stöd i skolan när det tidigt upptäcks att elever missköter sig och är aggressiva mot personal. Bemanningsföretag i Göteborg har förmåga att hjälpa till med bland annat assistenter. Syftet är att sådana satsningar ska stoppa utvecklingen och undvika att individen blir en våldsverkare i vuxen ålder. Redan nu läggs stora resurser på förebyggande arbete. Ett allt hårdare samhällsklimat och ökat drogmissbruk gör dock att många arbetare får räkna med att drabbas av hot och våld när de utför sina arbetsuppgifter, även om det bara handlar om försäljning eller att dela ut post.

När verkligheten ser ut som den gör blir det förebyggande arbetet otillräckligt. Många företag har valt att använda sig av bemanning. Det finns bemanningsföretag Göteborg som hjälper till att täcka upp behov av kompetens inom IT och marknadsföring. På samma sätt kommer företag anlita egna väktare för att skydda sin övrig personal vid behov och skapa en tryggare arbetsmiljö.

Hur ser framtiden ut?

Många räknar med att efterfrågan på väktare och ordningsvakter kommer att öka. Allt mer tyder på att polisen är oförmögen att vända samhällsutvecklingen, åtminstone på kort sikt. Det öppnar upp för olika privata alternativ. Ett extremt scenario är att Sverige blir mer som vissa delar av USA där en del bostadsområden och företag har murar och stängsel med inpasseringskontroll. I så fall kanske bemanningsföretag och väktarbolag i Göteborg hjälper till att täcka upp personalbehovet. Förhoppningsvis går det dock att vända utvecklingen och minska mängden hot och våld, eftersom alternativet antagligen blir ett mindre öppet samhälle.