Psykisk ohälsa och våld

Det finns flera olika varianter av psykisk ohälsa och de kan också yttra sig på olika sätt. Många som inte mår så bra psykiskt drar sig undan. De vill inte träffa andra människor, de klarar inte av att arbeta och de håller allt inom sig. Andra börjar arbeta mer än vad de egentligen klarar av, och vissa yttrar sin ohälsa fysiskt. Det kan till exempel handla om att de börjar bli våldsamma när minsta lilla sak går dem emot. Psykisk ohälsa kan orsakas av en mängd olika saker. Man kan ha gått in i väggen och blivit utbränd, stress kan vara en orsak och även mobbning kan orsaka att man inte mår bra psykiskt. Även händelser i privatlivet kan orsaka svårigheter, någon kan ha avlidit, man kan ha gått igenom en skilsmässa eller något helt annat. Men när den psykiska ohälsan börjar yttra sig i form av våld kan det gå riktigt illa.

När våld utlöser psykisk ohälsa

En person som utsätts för våld drabbas ofta av psykiska besvär. Det kan vara rädsla eller ren panikångest. Man kanske inte vågar gå ut längre, man kan bli mörkrädd och man kan bli rädd för att träffa personer man inte känner. Det kan också kännas otryggt att vara hemma ensam. Många gånger är den person som utsätter andra för våld själv drabbad av psykisk ohälsa och det är just behovet att uttrycka sig via våld som man behöver få stopp på.

Att få hjälp

Hos företaget ljungsjöberg kan man få hjälp om man själv eller någon i ens närhet drabbas av psykisk ohälsa i någon form. Det är viktigt att man kommer ihåg att man inte ska skämmas för att vara drabbad av någon form av psykisk ohälsa. Om man är drabbad kan det också vara klokt att berätta för närstående. De är ofta mer förstående än vad man kan tro, och skulle något hända finns det en grund till varför.

Dömas för brott

Om man agerar med våld på grund av psykisk ohälsa kan man fortfarande dömas för brott. Det kan till en viss del vara mer försvarligt att man agerat på det sätt man gjort men det är fortfarande inte någon ursäkt. Om en person kan visas vara psykiskt sjuk eller oberäknelig kan denne ofta inte dömas till fängelse. Däremot kan sluten rättspsykiatrisk vård tilldömas. Det kan betyda lite olika saker. I de flesta fall är det dock som så att den dömde inte får lämna sin behandling, och många gånger beläggs den dömde med restriktioner. Det kan betyda att denne inte får läsa tidningar, träffa anhöriga eller titta på tv. Tiden för behandling kan variera, och ibland tidsbestäms den inte alls. Dock sker prövningar av den dömdes hälsa hela tiden under vårdperioden. Ofta fungerar den här typen av behandling bra på personer vars psykiska ohälsa yttrar sig genom våldshandlingar.