Vad kan vi göra för att stoppa våldet?

Det är ingen tvekan om att vi lever i en våldsam värld. Krig, terrordåd och andra våldsamma brott är i princip en del av vardagen. Även Sverige har ändrats radikalt om man jämför med hur samhället såg ut för 20 år sedan.

Många gånger tittar vi på våldet som sker globalt och känner att vi inte kan göra något åt saken. Faktum är dock att vi kan göra mer än vi tror. Men det handlar inte bara om att t.ex. skaffa säkra innerdörrar, utan om betydligt mer än så. Våld kommer från konflikter, vilket innebär att om vi tar bort konflikterna kommer även våldet att försvinna – i alla fall till viss del. Hur tar vi då bort konflikterna? En bra start vore att titta på oss själva.

Hur agerar du när du blir upprörd?

Har du en tendens att bli arg? Hur beter du dig i sådana situationer? Vilken typ av ord och formuleringar använder du? Exempelvis gymnasieelever som hamnar i fysiska konflikter hamnar där för att man talar och beter sig på ett visst sätt. Om man istället väljer att hålla sig lugn, försöka förstå den andra personen och agera mer diplomatiskt minskar man markant risken för att konflikten ska eskalera.

Nu är det givetvis inte så att de flesta av oss, framför allt vuxna, hamnar i fysiska konflikter, men även muntliga konflikter kan ses som en mildare form av våld. Hur känner sig t.ex. en person som blir mobbad på sin arbetsplats? Är inte mobbing en form av våld?

Börja med dig själv

Vi måste förstå att vi har en påverkan på andra människor. Även om de flesta av oss inte är våldsamma kan vi ha andra tendenser som i vissa fall kan göra andra illa till mods. En del har dessutom tendensen att bli jobbiga eller rentav våldsamma när de dricker alkohol eller tar olika droger. Andra kan ha upplevt traumatiska saker tidigare i livet, vilket gör dem mer benägna att utföra våldsdåd.

Därför är det oerhört viktigt att vi tar oss en titt på oss själva. Det är vi skyldiga att göra, inte bara för vår egen skull, utan även för andras. Vi måste våga ta ansvar för våra tendenser, framför allt personer som vet med sig att de kan triggas till fysiskt våld. Om man är beroende av alkohol, olagliga substanser eller t.ex. har vuxit upp i ett hem där våld förekom är det viktigt att söka professionell hjälp. Genom att ta ansvar kan man minska risken för att man själv utför handlingar som man senare ångrar.

Slutord

Att ändra världen kan värka som något omöjligt, men det är det faktiskt inte. Om vi alla tänker till kring vårt eget beteende och är villiga att bli bättre människor kan vi komma långt. Genom att jobba med oss själva tar vi det första steget i rätt riktning!