Ideella insatser mot våld

De flesta håller nog med om att våldet i samhället får allt större plats i det offentliga rummet. Det förekommer överallt, på TV, i radio samt i sociala medier. Nyhetssändningarna rapporterar om överfall, rån och skjutningar på våra gator och torg. Inbrotten ökar också i allt högre grad, men det finns saker man kan göra för att skydda sig.

Grannsamverkan

Ett exempel på en ideell insats som man kan använda sig av för att öka känslan av trygghet där man bor är att man samlar sina närmaste grannar och samtalar om hur man kan gå tillväga för att bostadsområdet ska kännas säkrare. För att skydda sin bostad mot till exempel inbrott, skadegörelse på egendom och bilar kan man gå samman och starta Grannsamverkan mot brott. Det kan till exempel handla om att man turas om att hålla koll på närområdet och att man rapporterar in all misstänkt verksamhet till polisen.

Inbrottslarm

Man kan naturligtvis också installera ett hemlarm för att öka känslan av trygghet. Verisure har ett stort utbud av olika sorters inbrottslarm beroende på behov och boende. De har en professionell larmcentral som är tillgänglig dygnet runt och som är beredd att snabbt skrida till verket med åtgärder och insatser. Väktarutryckningarna är fria och utöver hemlarmet med SOS kan man välja till kamerabevakning, vattenlarm och brandlarm samt en rad olika tilläggstjänster och produkter.

Nattvandring

Många känner säkert igen nattvandrarna ute på gatorna om kvällarna med sina gula eller röda jackor. Dessa människor ingår i två olika ideella föreningar som arbetar med att öka närvaron av ansvarstagande vuxna i samhället. Föreningarna kallas “Nattvandrare i Sverige” och “Nattvandring.nu”. De som deltar i verksamheten är antigen själva föräldrar eller har ett brinnande intresse för att hjälpa till på olika sätt. Det hela går ut på att olika grupper ser till att befinna sig i områden och miljöer där många ungdomar gärna uppehåller sig till exempel på kvällar, nätter och under speciella händelser som konserter och dylikt. Syftet är att skapa en lugn och trygg miljö och finnas där för unga människor som kan behöva en vuxen som lyssnar. Nattvandrarna tillhör varken poliser eller socialförvaltningen utan arbetar för att på olika sätt samarbeta med och komplettera dessa verksamheter.

BRIS

1971 bildades den ideella föreningen BRIS, Barns Rätt i Samhället, av Berit Hedeby och Gunnel Linde. Bakgrunden till bildandet av organisationen fanns i ett mord på en oskyldig treårig flicka. BRIS finns till för barnens skull och de arbetar aktivt för att finnas där för barn som befinner sig i problematiska situationer av olika slag. Själva verksamheten är fri från både religiös tro och partipolitiska program. Barnkonventionen är ett rättesnöre och en förebild för organisationen som bland annat erbjuder både stödtelefonnummer, mejl. och chattfunktioner för att hjälpa barn som far illa och utsätts för våld av föräldrar, vuxna eller andra barn.