Våld mot barn

Barn är de yngsta och mest sårbara i vårt samhälle. Trots detta hamnar de ofta i situationer där de utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. Våldet kan utövas av både vuxna, jämnåriga eller yngre och det finns ingen garanti för att ett barn kommer att slippa utsättas för våld. I flera hem utsätts barn för psykiskt våld i form av till exempel trakasserier. Fysisk våld som slag och liknande kan också förekomma. Ofta är dock inte barnet den enda familjemedlemmen som utsätts.

Barn i våldssituationer

En tråkig nyhet är att våldet mot barn ökar. Allt fler barn skadas fysisk eller psykiskt varje år på grund av att någon eller några utövar våld direkt eller indirekt mot barnet. I skolan kan barnet utsättas för mobbning som kan innehålla såväl psykiska som fysiska former av våld och misshandel. Ett barn som utsätts för våld och som inte snabbt får hjälp kan riskera att själv börja utsätta sin omgivning för våld. Det är därför viktigt att man snabbt agerar om man vet eller misstänker att ett barn behandlas illa eller utsätts för dålig behandling hemma eller i skolan. Att ett barn utsätts för våld i hemmet kan ibland vara svårt att upptäcka, särskilt om barnet är mycket litet.

Ta väl hand om ett barn

Att ta hand om ett barn medför stort ansvar, detta oavsett om det är ens eget barn eller någon annans. Att uppfostra ett barn handlar inte om att trycka ner barnet, eller slå barnet om hen inte gör som det blivit tillsagt. Det handlar istället om att belöna rätt beteende med kanske en leksak. Dessa kan köpas på flera ställen online, till exempel hos Bigbaby. Att utsätta ett barn för våld direkt eller indirekt kommer inte att förbättra barnets förtroende eller göra att barnet lyssnar mer. Det enda som sker är att barnet blir skrämt och kanske börjar agera våldsamt utåt mot andra i sin omgivning. Ju längre barnet utsätts för våld, och ju grövre våldet är, desto större är risken för att barnets beteende förändras dramatiskt.