Begreppet antivåld

Antivåld är ett ganska brett begrepp eftersom det kan röra sig om allt från ideologiska infallsvinklar till motstånd mot våld på fotbollsmatcher. Denna artikel skärskådar begreppet genom några utvalda frågeställningar. Med hemsidan ungapped.se kan företag som har antivåld som ett ledord i sin verksamhet förbättra sin marknadsföring.

Vad står antivåld för?

Enligt källan innebär antivåld att man vidtar åtgärder för att komma till bukt med problemen som våld medför. Det kan röra sig om informationskampanjer och demonstrationer. Nämnda riksdagsmannen Anton Abele startade en kampanj mot gatuvåldet efter att ha bevittnat en bekants tragiska död inne i Stockholm City, något som väckte stor uppmärksamhet bland politiker och allmänheten. Uppståndelsen ledde till att han som endast 18 år fick möjlighet att kandidera till riksdagen och sedermera erhålla en ledamotspost i riksdagen. Våldet berör många människor och en stark drivkraft för många politiker är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Polisen har stora resurser att motverka våld. Man kan nästan påstå att de har våldsmonopol eftersom det i vissa lägen krävs våld för att förhindra dödsfall och allvarlig skada. I många fall kan det räcka med att sträcka fram pistolen som polisman för att stabilisera situationen. Om skott avlossas upprättas alltid en intern utredning för att kontrollera om användandet av vapnet var berättigat eller inte. Polisen bevakar ofta platser och områden där stora mängder folk samlas, exempelvis under fotbollsmatcher eller på Stockholms Centralstation. I trängsel är det vanligt att våld uppstår, och risken är förhöjd om alkohol och andra droger är involverade.

Ytterligare en sak som polisen aktivt gör för att motverka våld är att ha så kallade vapenamnestier, där vapen och andra dödliga föremål får lämnas in utan att vederbörande riskerar att bli misstänkt och åtalad för brott. Systembolaget har ett stort ansvar i att förhindra langning till personer under 20 år och sådana som är uppenbart berusade. Alkohol är nämligen en stor riskfaktor, och många ungdomar har råkat illa ut på fyllan. Rån, misshandel och våldtäkter sker ofta mot offer som är märkbart påverkade, man vill därför minimera risken för unga att bli utsatta. Polisens våldsmonopol och Systembolagets alkoholmonopol är alltså vardagliga företeelser som aktivt verkar för antivåld.

Antivåldets historia

Antivåldet har en lång och mycket omväxlande historia bakom sig. Pacifismen har ofta varit utbredd under såväl krigets gång som i mellankrigstider. Våld i krig medför ofta allvarliga och bestående komplikationer och i värsta fall döden. Därför har man inte sett mellan fingrarna när det gäller krigsbrott såsom kemisk krigföring eller tortyr mot meningsmotståndare. Krigsdomstolar har upprättats i många länder och har som mål att skipa rättvisa för de drabbade.

Hippie-eran var också en tid då antivåld förespråkades. Även våld i hemmet och aga fördömdes. Detta är aktuellt än idag då lagar förbjuder allt våld och aga mot barn. Våld sätter inte bara fysiska avtryck utan kan också påverka psykiskt långt efter händelsen. Rättsväsendet och myndigheter har såväl föreskrifter som rutiner för att motverka våld.

Vad kan jag själv göra?

  • Följ lagar och regler för att motverka våld
  • Volontärarbeta på olika stödlinjer eller liknande
  • Håll dina jaktvapen i tryggt förvar