Kategori Arkiv: Okategoriserade

Begreppet antivåld

Antivåld är ett ganska brett begrepp eftersom det kan röra sig om allt från ideologiska infallsvinklar till motstånd mot våld på fotbollsmatcher. Denna artikel skärskådar begreppet genom några utvalda frågeställningar. Med hemsidan ungapped.se kan företag som har antivåld som ett ledord i sin verksamhet förbättra sin marknadsföring.

Vad står antivåld för?

Enligt källan innebär antivåld att man vidtar åtgärder för att komma till bukt med problemen som våld medför. Det kan röra sig om informationskampanjer och demonstrationer. Nämnda riksdagsmannen Anton Abele startade en kampanj mot gatuvåldet efter att ha bevittnat en bekants tragiska död inne i Stockholm City, något som väckte stor uppmärksamhet bland politiker och allmänheten. Uppståndelsen ledde till att han som endast 18 år fick möjlighet att kandidera till riksdagen och sedermera erhålla en ledamotspost i riksdagen. Våldet berör många människor och en stark drivkraft för många politiker är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Polisen har stora resurser att motverka våld. Man kan nästan påstå att de har våldsmonopol eftersom det i vissa lägen krävs våld för att förhindra dödsfall och allvarlig skada. I många fall kan det räcka med att sträcka fram pistolen som polisman för att stabilisera situationen. Om skott avlossas upprättas alltid en intern utredning för att kontrollera om användandet av vapnet var berättigat eller inte. Polisen bevakar ofta platser och områden där stora mängder folk samlas, exempelvis under fotbollsmatcher eller på Stockholms Centralstation. I trängsel är det vanligt att våld uppstår, och risken är förhöjd om alkohol och andra droger är involverade.

Ytterligare en sak som polisen aktivt gör för att motverka våld är att ha så kallade vapenamnestier, där vapen och andra dödliga föremål får lämnas in utan att vederbörande riskerar att bli misstänkt och åtalad för brott. Systembolaget har ett stort ansvar i att förhindra langning till personer under 20 år och sådana som är uppenbart berusade. Alkohol är nämligen en stor riskfaktor, och många ungdomar har råkat illa ut på fyllan. Rån, misshandel och våldtäkter sker ofta mot offer som är märkbart påverkade, man vill därför minimera risken för unga att bli utsatta. Polisens våldsmonopol och Systembolagets alkoholmonopol är alltså vardagliga företeelser som aktivt verkar för antivåld.

Antivåldets historia

Antivåldet har en lång och mycket omväxlande historia bakom sig. Pacifismen har ofta varit utbredd under såväl krigets gång som i mellankrigstider. Våld i krig medför ofta allvarliga och bestående komplikationer och i värsta fall döden. Därför har man inte sett mellan fingrarna när det gäller krigsbrott såsom kemisk krigföring eller tortyr mot meningsmotståndare. Krigsdomstolar har upprättats i många länder och har som mål att skipa rättvisa för de drabbade.

Hippie-eran var också en tid då antivåld förespråkades. Även våld i hemmet och aga fördömdes. Detta är aktuellt än idag då lagar förbjuder allt våld och aga mot barn. Våld sätter inte bara fysiska avtryck utan kan också påverka psykiskt långt efter händelsen. Rättsväsendet och myndigheter har såväl föreskrifter som rutiner för att motverka våld.

Vad kan jag själv göra?

  • Följ lagar och regler för att motverka våld
  • Volontärarbeta på olika stödlinjer eller liknande
  • Håll dina jaktvapen i tryggt förvar

Det verbala våldet

En av det vanligaste formerna att uttrycka våld mot andra är genom det verbala våldet. Man behöver inte använda fysiska slag eller aktioner för att göra illa någon, oavsett om det är en person eller ett djur. Våldet kan helt och hållet pågå genom att enbart bestå av förolämpningar, trakasserier eller andra hot. Denna typ av våldsamhet kallas för psykisk misshandel.

Vad innebär psykisk misshandel och hur går det till?

Ofta talar man om våldet som förs mellan människor och djur fysiskt, exempelvis genom slag, sparkningar eller med hjälp av ett föremål. Men en mycket vanligare variant som ofta förekommer i många hem och som få personer vågar prata om öppet inför andra människor är den psykiska misshandeln.

Kanske förstår inte alla vad psykisk misshandel innebär och tänker att så länge man inte blir slagen så är det ingen fara, för då bli man inte misshandlad. Men det är helt fel! Upplever du att någon i din omgivning använder sig utav härskartekniker för att få dig att se ut som en människa som är mindre värd, allmänt dum i huvudet och/eller spelar mycket på din självkänsla så är det med största sannolikhet en bekräftad psykisk misshandel som du utsätts för.

Vem som helst kan bli utsatt för psykisk misshandel. Det spelar ingen roll om det är ett barn, en kvinna, en man eller ett djur. Den psykiska misshandeln kan se olika ut beroende på vem som utför misshandeln och vad denne person tycker om att spela för kort. Men en sak de har gemensamt är att de alltid använder dina känslor emot dig själv, så du känner dig dum för att du känner och tänker på det sätt som du gör.

Psykisk misshandel i parrelationer

Inte allt för sällan förekommer denna typ av misshandel i samband med destruktiva parrelationer. Ofta är människan som utsätts för misshandeln blind för våldet som pågår och påstår att det inte alls är så farligt som våldet faktiskt är eftersom de känner en sådan stark kärlek för varandra. Detta är exakt vad den typiska misshandlaren vill få offret att tro, då personen som utsätter andra för en misshandel ofta har en god förmåga att kunna manipulera och vrida och vända sanningen hur mycket som helst så att det låter som misshandeln sker på grund av kärlek.

FNVCs nya projekt för att stödja kvinnor som råkar ut för våld

För att stödja alla kvinnor, barn och djur som bli utsatta för det manliga våldet har vi på fnvc valt att använda oss av ett Tryckeri i Stockholm för att printa upp några t-shirts. Detta är för att visa vårt stöd för alla offer som dagligen utsätts för både fysisk och psykisk våld i vårt avlånga land.

Att bekämpa terrorism

Terrorism är en handling där en gärningsman attackerar personer för att ingjuta skräck i ett samhälle. I den moderna eran så dök terrorism upp på nyheterna i västvärlden den elfte september 2001 då flera koordinerade attacker skedde mot utvalda mål i USA. Sedan dess har det följts av flera attacker i Storbritannien, Norge, Sverige, Frankrike, Spanien och Belgien för att nämna några exempel. Det är urskiljningslöst våld som har chockat många och väckt frågor om hur samhällen ska skydda sig mot dessa typer av handlingar. Det är svårt eftersom terroristen attackerar ofta mjuka mål.

Stockholm står upp för varandra

Sverige har blivit attackerat två gånger i modern tid. Det skedde båda gångerna i huvudstaden. Men staden har rest sig stolt upp för att visa att de inte viker sig för terroristerna. Stockholmarna visar kärlek på Sergels torg genom ett vackert blomhav, dikter och att sluta upp gemensamt för kärleken och tron på samhörighet. Det här är något som har berört många i Sverige som är så tacksamma över att se hur Sverige reagerar på ett vackert sätt. Ett sätt som faktiskt skulle irritera den typiske terroristen som önskar se att samhället polariseras istället. Sverige har visat att de vet vad terroristen vill och att det finns andra sätt att leva på.

Gå vidare tillsammans

Att behöva titta i en begravningsbyråguide för personliga begravningar är en sorglig upplevelse eftersom omständigheterna har föregåtts av att man har förlorat någon anhörig. En begravning blir familjen, vännerna och anhörigas sista chans att tillsammans vårda ett minne av en vacker person innan de alla måste gå vidare med sina liv. För det är så det är, och så det måste gå till. Efter den senaste attacken i Stockholm så måste vi göra så som kronprinsessan svarade på frågan hur man går vidare efter detta som hänt: ”tillsammans”. Det är ett vackert och koncist svar som räckte för stunder som detta.

Antivåld viktigt i ett våldsammare samhälle

Antivåld handlar om att sätta fokus på beteenden som är fel och som får stora konsekvenser för en själv och andra. Det handlar inte bara om fysiskt våld utan även psykiskt våld eller sexuellt våld. Det här är något som Stockholms stad nu har satsat fyra miljoner kronor på att sätta på schemat runt om i skolor. Detta sker efter att ett mentorprogram i Botkyrka har vänt en situation med mycket våld till att istället bli mer inkluderande för alla. Det är studenter som blir mentorer och därigenom kan påverka sina medstudenter.

Elever undervisar elever

Varannan vecka har niorna antivåld som skolämne och då är det elever som föreläser andra elever om våld, värdegrunder, genus och mänskliga rättigheter. Det är socialtjänsten som har utbildat några elever som blir mentorer. Det harnämligen visat sig att eleverna har lättare att ta till sig ämnen som rör våld när det kommer från någon jämnårig. På så vis har det skett en attitydförändring bland eleverna som de tar med sig även utanför skoltid. Många har slutat använda våld och tänker på vad deras handlingar kan få för konsekvenser för dem själva och andra. Många av

Teacher helping kids with computers in elementary school

eleverna menar att de har blivit bättre medmänniskor.

Både hem och skola ska vara tryggt

Det handlar även om att ändra våldsnormen i hemmen bakom stängda dörrar. Därför är arbetet långt ifrån färdigt menar en rektor vars skola har antivåld på schemat. Våld på ansikte och tänder kan riskera att man behöver uppsöka tandläkare i Stockholm som arbetar med fasader om man har fått skador på sina tänder. Skolan ska vara en trygg plats och därför vill Stockholms stad att det här ska utökas till alla skolor i länet. De första skolorna som fått antivåld på schemat är de skolor som idag har problem med för mycket våld. Sedan är planen att även socialtjänst, räddningstjänst och polis också blir en del av det.